Zingen hoort bij ons mens-zijn. Het is even natuurlijk als ademhalen.
Dat is het uitgangspunt van Jan Kortie, de grondlegger van stembevrijding. Hij ontwikkelde in de loop van de afgelopen 35 jaar een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen en schreef daar ook een boek over, getiteld Jouw ziel wil zingen. En hij leidt allerlei activiteiten, waarbij hij graag samenwerkt met collega's die door hem zijn opgeleid. 
 


Jan in tv-programma de Nachtzoen (maart 2017) 
 
Wat is stembevrijding? 

Zingen is een natuurlijk fenomeen, het is natuurlijker dan spreken. Je hoeft dus niet je best te doen om zo goed mogelijk te zingen. Je kunt al zingen. Jouw lied vertelt over wie jij bent, niemand kan jouw lied beter zingen dan jij. Stembevrijding gaat over die natuurlijke, moeiteloze manier van zingen. Over vrijuit zingen dus. En over vrijuit leven, want dat hangt samen.
 

Voor alle activiteiten, agenda, boeken en cd's: