Cursus Het Lied van jouw Leven
"Wie zich zijn eigen weg baant door de wereld, hoort in het leven eens zijn eigen lied"
Adriaan Roland Holst

Wie ben jij? Hoe ben jij geworden wie je bent? Hoe klinkt het lied van jouw leven?

Ons levensverhaal vormt ons tot wie wij zijn. Wij leven én maken elke dag weer ons eigen verhaal. Dat verhaal reikt verder dan ons eigen leven. We maken deel uit van een groter geheel; zo leven we ook in het verhaal van onze ouders, onze voorouders en nog verder dan dat. Daar deel van te zijn én daar hier en nu betekenis aan te geven, is de uitnodiging van ons leven hier op aarde.

Ons verhaal beweegt mee met onze eigen kijk daarop. Dat hangt samen met waar we nu zijn in ons leven. Door vanuit het NU te kijken en te herinneren, scheppen we beweging. Dan zien we dat we ten diepste verbonden zijn met onze geschiedenis, maar dat deze ons niet hoeft te bepalen. We kunnen ons er letterlijk van los-zingen, vanuit liefde voor onszelf en waar wij uit voortkomen.
Hierover gaat Het Lied van jouw Leven. In een pilot bleek de combinatie van zingen en schrijven verdiepend en helend te werken. De klank van de stem wordt steeds meer 'waar'; de bezongen herinneringen worden plotseling tastbaar.  

Het Lied van jouw Leven bestaat uit zes bijeenkomsten waarin we zingend, vertellend en schrijvend ons leven en onszelf onderzoeken. Elke bijeenkomst krijg je oefeningen en vragen rond je eigen biografie. In de weken tussen de bijeenkomsten werk je (aan de hand van concrete opdrachten) aan het schrijven van jouw levensverhaal. De zesde bijeenkomst bestaat uit de presentatie van jouw eigen Levenslied aan mensen die jou lief zijn. Het zal een intiem gezelschap zijn dat een unieke middag bijwoont. Want dit Levenslied is eenmalig, en kan door geen ander mens gezongen worden dan door jou!
 

Het Lied van Jouw Leven staat open voor iedereen, met én zonder stembevrijdingservaringen. 
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

De begeleiding is in handen van Marjo Brenters. Zij is stembevrijder en heeft als tekstschrijver uiteenlopende levensverhalen geschreven. Het stemgeven aan wat ons beweegt heeft haar diepe belangstelling.
 
 
 Locatie nnb
 Data nnb
 Tijden
nnb
 Kosten        nnb
 Aanmelden  
nnb