Jan Kortie in Assen

Sinds het begin van de jaren negentig komt Jan Kortie eens per jaar naar Assen voor het geven van workshops. 

De dag start met een middag rond stembevrijding. 
Is het een workshop? Een open middag? Is het een voorstelling, een meezingconcert met verrassende solo's? Is het ernst of entertainment? Het is een wat wonderlijke mix van dat alles. Het is soms een vrolijke boel, dan weer een stemmige stilte. De kans is vrij groot dat je er opgewekt vandaan gaat, en met (nog) meer vertrouwen in je eigen zingen.
En het heet:
 
Jij Bent Muziek
 
 "Wie kan praten kan zingen” zegt een Afrikaans spreekwoord. En hoe zou het anders kunnen zijn? Onze ziel houdt van zingen. Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf in de wereld kunnen brengen. Woorden zijn daarbij eigenlijk nagenoeg overbodig, hoewel soms handig. Onze klank volstaat.
Onze stem is direct verbonden met wie we in wezen zijn. Het Hebreeuwse woord nefesj betekent zowel ‘keel' als ‘ziel'. Net als de ziel houdt onze stem van eenvoud, de waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen goed-je-best-doen. Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig.
 
Tijdens deze middag o.l.v. Jan Kortie kun je kennis maken met zijn onconventionele, lichtvoetige maar ook uitdagende benadering van zingen die we stembevrijding noemen. Het gaat daarbij eerder over verlangen dan over techniek, eerder over vreugde dan over ‘hoe het hoort’. 
 
Datum
vrijdag 19 juni 2020
Tijden
14.00 tot 17.00 uur
Kosten
€ 42,50 - (in combinatie met avond € 57,00)
Locatie
Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen
Aanmelden   
via contact@liesbethkloppenburg.nl of via 06-43909362  
 
Mantra-avond Het Lied van de Ziel o.l.v. Jan Kortie
Tijdens de avond zingen we mantra’s uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is ingetogen, soms ontroerend, een ander deel is uitbundig, dan spat de vreugde ervan af. Het licht is gedempt, de sfeer is verstild. Er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Tijdens deze avonden richten we ons op het woordenloze mysterie van het leven, we pogen dit stille mysterie te verklanken. Al zingend overstijgen we het denken, juist in de ervaring kan het mysterie tot ons spreken. Samen zingen verbindt ons nog dieper met dat mysterie en met elkaar.

We geloven in de heilzaamheid van het mantra’s zingen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld. Iedere keer als wij ons met elkaar verbinden is dat een bijdrage aan onze wereld, waarin we zo vaak in dualiteit en dus isolement leven. In de gezangen zijn de woorden de voertuigen om onze klank naar buiten te brengen. Het zijn woorden vol betekenis. Maar hun echte diepte krijgen ze pas als ze door mensen uitgesproken worden. In de klank van de stem, in de zangerige toewijding ervan, komt de betekenis tot leven. Het gaat om korte teksten op eenvoudige melodieën, dus denken is niet nodig. En dat schept ruimte om te zijn met de klank, met de wijsheid die in de woorden besloten ligt, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit ontstaat.

Datum
vrijdag 19 juni 2020
Tijden
19.30 tot 21.30 uur
Kosten
€ 17,50- (in combinatie met middag € 57,00)
Locatie
Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen
Aanmelden    
via contact@liesbethkloppenburg.nl of via 06-43909362