Meer over Leven van Talent
 
Er zijn allerlei mensen die prachtig viool spelen, geweldig zingen, virtuoos piano spelen. Maar als je goed kijkt en luistert dan valt je natuurlijk op: er zijn er geen twee hetzelfde. Al die mensen zijn anders, ze hebben iets anders te bieden, en ze hebben hun eigen unieke beperkingen. En steeds weer kom je dus als musicus de vraag tegen: wie ben ik zelf eigenlijk? Wat is kenmerkend voor mij? Wat is mijn eigenheid? Dat is een belangrijke vraag, want je luisteraars (en je leerlingen) verlangen wezenlijk niet naar jouw virtuositeit of vakkennis, hoe belangrijk ook, maar naar jou. En jij verlangt er natuurlijk ook naar om gezien en gehoord te worden zoals je bent, om te geven wat je echt van harte en eigenlijk moeiteloos kunt geven, omdat het bij jou hoort.

Deze dag gaat over eigenheid: over je talent čn over je beperktheid. 
 
Je beweegt je als musicus nu eenmaal altijd tussen die twee polen. Enerzijds je talent, je gave, waar je niets voor hebt hoeven doen, waar je mee geboren bent, jouw cadeau aan deze wereld. En anderzijds je beperktheid, je zelfafwijzing wellicht, je negatieve zelfbeeld, dat maar niet wil verdwijnen, hoeveel applaus en complimenten en bevestiging je ook krijgt. Hoe meer je met beide polen vertrouwd raakt, des te meer leer je om soepel tussen beide te bewegen. Tot vreugde van jezelf, je publiek, je opdrachtgevers, je klanten, je leerlingen.

We zullen op deze dag vooral twee dingen doen. Het eerste is: spelen en dan vooral: improviseren. Dat doen we op een dermate toegankelijke wijze dat je dat zult blijken te kunnen, ook als je het nog nooit gedaan hebt, of nog steeds eng vindt. Het tweede is: reflecteren daarop. Woorden geven aan je ervaring. En uiteindelijk woorden geven aan je eigenheid. Omdat het helpt om woorden te vinden die echt bij jou horen, die jou kenmerken. Zodat je meer en meer als vanzelf gaat weten: dit ben ik. En daar trouw aan kunt zijn.

De leiding is in handen van Jan Kortie. De dag is uitsluitend bedoeld voor professionele musici, met of zonder conservatorium-achtergrond. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. 

Mogelijk heb je bij ons al eerder de workshop ‘Leven van Muziek’ gevolgd. Je kunt deze dag beschouwen als een aanvulling op wat je daar geleerd hebt. Maar je bent ook welkom als dit je eerste activiteit bij ons is.