Lees meer over de Ode Vooropleiding
Zingen
Je oefent in de Vooropleiding je eigen zingen. Al improviserend verbind je je met het moment, die ene toon die je juist nu zingt. Hierin kun je van alles oefenen. Bijvoorbeeld om richting te geven aan de veelheid die in je leeft, om je zingen te verstevigen of om juist iets van je harnas te verzachten. Iedereen heeft een uniek verhaal te bezingen en eigen stappen te zetten. Al zingend vergroot je je moed om zichtbaar te zijn.

Lichaamsbewustzijn
Zingen is een natuurlijk en ook fysiek proces. Het mooie van werken met het lichaam is dat het verbonden is met ons hele systeem en een natuurlijke wijsheid heeft. Heel precies geeft jouw lichaam aan waar je zingen in het huidige moment over wil gaan. Het lichaam is immers altijd in het Nu. 
We doen lichaamswerk, meditatieve- en ademoefeningen om ons te aarden en te verbinden met wie we nu zijn. Zo kun je voelen wat jouw startpunt in het zingen is.

Luisterend bij de ander zijn
Je oefent je aanwezigheid bij de ander via oefeningen in twee- of drietallen. Daarbij is luisteren cruciaal. Wat hoor jij? Omdat er geen twee mensen hetzelfde zijn zal ook de manier waarop jij stembevrijder bent uniek zijn. Je eigen intuïtie voor wat nodig is, is dus een belangrijk instrument. Het werk speelt zich af in het moment en in contact met de ander. Dat is een spannend gebied want geen enkel moment en geen enkele relatie is ooit hetzelfde.

Reflectie
Elke oefening biedt kans op reflectie. Zo leer je jezelf dieper kennen. 
Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerk mee, dat zal bestaan uit ervaringsgerichte oefeningen, en daar maak je een verslag over.
Door wat je meemaakt en waarneemt te benoemen en op te schrijven ontstaat er bewustzijn over jouw specifieke thema’s en ontwikkeling.

De docenten
De Ode Vooropleiding wordt geleid door Chantal Goossens. Zij is stembevrijder en yogadocent, heeft een eigen praktijk in Den Haag en is o.m. werkzaam in onze Opleiding tot Stembevrijder. Jan Kortie en Sarah Jens, de andere docenten van de tweejarige opleiding, zullen beiden op een van de dagen gastdocent zijn.
Op sommige dagen zal er pianobegeleiding bij het zingen zijn.

Is dit iets voor mij?
De Ode Vooropleiding is voor jou bedoeld als je de Opleiding tot Stembevrijder serieus overweegt. De Vooropleiding geeft je de kans om meer contact te krijgen met het vak voor je je aan de tweejarige opleiding verbindt. Jouw eigen zingen krijgt veel ruimte waardoor je met een steviger basis deze opleiding in stapt.

Praktische informatie 
De eerstvolgende opleiding gaat naar alle waarschijnlijkheid in januari 2019 van start. De folder is na de zomer beschikbaar, je kunt 'm nu al aanvragen via info@jankortie.nl.
 
test
test2