Jan Kortie in Zeist
Jij Bent Muziek
 
 "Wie kan praten kan zingen” zegt een Afrikaans spreekwoord. En hoe zou het anders kunnen zijn? Onze ziel houdt van zingen. Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf in de wereld kunnen brengen. Woorden zijn daarbij eigenlijk nagenoeg overbodig, hoewel soms handig. Onze klank volstaat.
Onze stem is direct verbonden met wie we in wezen zijn. Het Hebreeuwse woord nefesj betekent zowel ‘keel' als ‘ziel'. Net als de ziel houdt onze stem van eenvoud, de waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen goed-je-best-doen. Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig.
 
Tijdens deze middag o.l.v. Jan Kortie kun je kennis maken met zijn onconventionele, lichtvoetige maar ook uitdagende benadering van zingen die we stembevrijding noemen. Het gaat daarbij eerder over verlangen dan over techniek, eerder over vreugde dan over ‘hoe het hoort’. 
 
Data
wo. 17 juni 2020
Tijden
14.30 tot 17.30 uur
Kosten
€ 45,00
Locatie
Walkartkerk, Zeist
Aanmelden   
      
 
Via de mail: centrum@zijn.nu
of via de website
van het centrum Zijnsoriëntatie
            
 
Mantra-avond Het Lied van de Ziel o.l.v. Jan Kortie
 
Tijdens de avond zingen we mantra’s uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is ingetogen, soms ontroerend, een ander deel is uitbundig, dan spat de vreugde ervan af. Het licht is gedempt, de sfeer is verstild. Er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Tijdens deze avonden richten we ons op het woordenloze mysterie van het leven, we pogen dit stille mysterie te verklanken. Al zingend overstijgen we het denken, juist in de ervaring kan het mysterie tot ons spreken. Samen zingen verbindt ons nog dieper met dat mysterie en met elkaar.

We geloven in de heilzaamheid van het mantra’s zingen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld. Iedere keer als wij ons met elkaar verbinden is dat een bijdrage aan onze wereld, waarin we zo vaak in dualiteit en dus isolement leven. In de gezangen zijn de woorden de voertuigen om onze klank naar buiten te brengen. Het zijn woorden vol betekenis. Maar hun echte diepte krijgen ze pas als ze door mensen uitgesproken worden. In de klank van de stem, in de zangerige toewijding ervan, komt de betekenis tot leven. Het gaat om korte teksten op eenvoudige melodieën, dus denken is niet nodig. En dat schept ruimte om te zijn met de klank, met de wijsheid die in de woorden besloten ligt, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit ontstaat.

Data
wo. 17 juni 2020
Tijden
19.30 tot 21.30 uur
Kosten
€ 20,00
Locatie
Walkartkerk, Zeist
Aanmelden
    
Via de mail: centrum@zijn.nu
of via de website van het centrum zijnsoriëntatie